Iskolánkról

Az intézmény 2016. 09.01-én alakult, s többcélú, összetett iskolaként működik az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága (EKIF) fenntartásában.

 

Működési helye a XV. kerület, beiskolázási körzete pedig Budapest és agglomerációja. Feladatellátási rendszere sokrétű, miután többségi-, valamint gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelés-oktatás keretében látja el a tanulókat általános iskolai-, szakképző iskolai-, szakiskolai-, készségfejlesztő iskolai- és fejlesztő iskolai nevelés-oktatás keretében.

 

A vegyes oktatási, képzési szerkezetnek megfelelően a humán erőforrás is sokszínű, hiszen a tanítók és szaktanárok mellett gyógypedagógusok, terapeuták, fejlesztő szakemberek, szakelméleti tanárok, szakoktatók dolgoznak, munkájukat pedig pedagógiai/gyógypedagógiai asszisztensek segítik. Tárgyi feltételeink is igazodnak a többcélú képzési követelményekhez, miután a tantermeken, szaktantermeken felül fejlesztő-, terápiás szobákat, tanműhelyeket, oktató kabineteket (tankonyha, asztalos műhely, tankert, tanbolt) működtetünk.

 

A tanulók oktatása a tanulói szükségleteknek megfelelően eltérő tantervek alapján történik, specifikumokhoz rendelt szakemberek, asszisztensek biztosításával, egyéni képességek figyelembevételével. Nevelő-oktató munkánk során kiemelten építünk a szakértői véleményekben foglalt fejlesztési/terápiás javaslatokra, ezekre építve a szükséges differenciált oktatásra.

 

A speciális felkészítést igénylő tanulók csoportjaiban az átlagos tanulólétszám 8-10 fő.

 

Küldetésnyilatkozatunk fontos eleme, hogy törekszünk a tanulók szellemi és fizikai fejlődésére, az érzelmi alkalmazkodásuk és kapcsolati készségeik fejlesztésére, az egyének sikeres társadalmi beilleszkedésére, az elsajátított ismeretek alkalmazásához szükséges képességek, készségek kialakítására, fejlesztésére, az eredményes munkába állás megsegítésére.

 

Katolikus iskolaként kiemelt fontosságúnak tartjuk a keresztény vallás gyakorlásának lehetőségét, a hitélettel kapcsolatos programok szervezését, a keresztény erkölcs kialakulásának folyamatát, a vallási ünnepek, szokások megismerését. 

Kötelezettségeink mellett:

  • kiemelt feladatnak tartjuk a tanulók tehetségkibontakoztatását, felzárkóztatását, személyre szabott fejlesztését, ezért szakköröket működtetünk, versenyekre járunk, iskolai programokat szervezünk illetve fejlesztő/terápiás foglalkozásokat (kognitív-, mozgásfejlesztést, logopédiai-, konduktív ellátást, mese-, állatterápiát) biztosítunk,
  • építünk a közéletben szerzett tapasztalatainkra, törekszünk a tanulók szocializációjára, így számos szabadidős-, kulturális- és szakmai programot szervezünk, szakmai tudásunk révén rendezvények lebonyolításában vállalunk feladatokat, külföldi tanulmányutakon veszünk részt.

 

Várunk szeretettel minden olyan gyermeket és tanulót, akik célkitűzéseinkkel, oktatási/képzési kínálatainkkal, programjainkkal azonosulni tud, s szívesen részt venne közösségi életünkben.