Általános iskolai nevelés-oktatás

Általános iskolai egységünkben több osztálytípusban látjuk el tanulóink 8 évfolyamos nevelését-oktatását. Az oktatás sajátossága, hogy igazodik  a különböző tanulói státuszokhoz, ezek alapján a tanítási-tanulási folyamatok hagyományos, integrált és szegregált szervezeti formában, általános és speciális kerettantervek szerint zajlik. Az ép intellektusú tanulók számára katolikus osztályokat működtetünk, melynek keretében a tanulók keresztény szellemben, keresztény hagyományok megismerése, ápolása mellett folytatják tanulmányaikat.

Osztálytípusok:

 • katolikus osztály (ép intellektusú tanulók oktatása többségi kerettantervi követelményekkel, az integrált nevelés-oktatás lehetőségével)
 • tanulásban akadályozottak osztálya (sajátos nevelési igényű tanulók oktatása speciális kerettantervi követelményekkel szegregált és integrált szervezeti formában, szakértői szakvéleményben meghatározott F70 BNO kóddal)
 • értelmileg akadályozottak osztálya (sajátos nevelési igényű tanulók oktatása speciális kerettantervi követelményekkel, szegregált szervezeti formában, szakértői szakvéleményben meghatározott F71 BNO kóddal)

 

Az általános iskolai nevelés – oktatás célja:

 • a tanulók alapműveltségének kialakítása,
 • a továbbtanuláshoz szükséges képességek és készségek kialakítása, fejlesztése,
 • a tanulók mindennapi életben való tájékozódási képességének kialakítása,
 • az egyéni képességekhez mért fejlődés biztosítása,
 • a keresztény erkölcsi és szellemi nevelés, a katolikus hitelvek szerinti életvitel kialakítása.

Az általános iskolai nevelő-oktató munka három főbb szakasza:

 • Az írás- olvasás alapjainak megtanítása.
 • A megszerzett ismeretek megerősítése, továbbfejlesztése, a tanulás tanítása.
 • A pályaválasztás megsegítése, az önálló ismeretszerzésre, önálló gondolkodásra való nevelés.