Szakképző iskolai nevelés-oktatás

Szakképző iskolai tagozatunkra azokat az ép intellektusú és sajátos nevelési igényű tanulókat várjuk, akik a tanulmányaik végeztével szakképesítést, rész-szakképesítést igazoló bizonyítvány megszerzését célozzák meg.

 

A nevelés-oktatás célja, hogy a tanulók a közismeretei tárgyak tanulása mellett elméleti és főképpen gyakorlati ismereteket szerezzenek iskolai és gyakorlóhelyi tanulmányok során, ezáltal sajátítsák el azokat a szükséges kompetenciákat, amelyek az eredményes pályaválasztáshoz és a munkaerő-piaci alkalmazkodás kialakításához szükségesek. Elsődleges célunk, hogy a tanulmányaik befejeztével a fiatalok eredményes szakmai vizsgát tegyenek a választott szakmában és piacképes tudásukkal helyt álljanak a munka világában.

A képzés szerkezeti felépítése:

 1) szakképző iskolai nevelés-oktatás

  • szakképesítést nyújtó 3 éves szakmai képzés

(ép intellektusú tanulók oktatása többségi kerettantervi követelményekkel, szakmai programokkal az integrált nevelés-oktatás lehetőségével)

 2) szakiskolai nevelés-oktatás

  • szakképesítést nyújtó 1+4 éves szakmai képzés
  • rész-szakképesítést adó 1+2 éves szakmai képzés

(sajátos nevelési igényű tanulók oktatása speciális kerettantervi követelményekkel, szakmai programokkal szegregált szervezeti formában, szakértői szakvéleményben meghatározott F70 BNO kóddal)

A szakiskolai tanulmányok előkészítő évfolyammal indulnak, ahol elsősorban közismereti tárgyak oktatására kerül sor szakmai alapozás mellett.

Szakképesítés megszerzésére irányuló képzéseink során a tanulók a 9. évfolyam elvégzését követően  ágazati alapvizsgát tesznek, melynek sikeres teljesítésével jogosultságot szereznek külső gyakorlóhelyen történő gyakorlati képzésre, munkaszerződéses foglalkoztatással. A képzés további évfolyamain a tanulók a tanulmányaikat duális képzési formában; váltásban az iskolában (elmélet) és a gyakorlóhelyen (gyakorlat) folytatják.

A szakmai képzések szakmai vizsgával zárulnak, mely vizsgarészeken  a vizsgázók elméleti és gyakorlati tudásukról adnak számot független szakmai vizsgabizottság előtt.

 

Specialitásaink:

  • A tanulmányi eredményességet gyakorlatba ágyazott elméleti oktatással, az iskolán belül is biztosított gyakorlati képzéssel segítjük szaktantermekben, tanműhelyekben (asztalos műhely, tanbolt, tankert, tankonyha) végzett tevékenységeken keresztül.
  • A tanulmányok iránt elkötelezett tanulóink számára az idegen nyelvi kompetenciák elősegítése érdekében, valamint a szakmai tapasztalatok széleskörű biztosításához külföldi szakmai tanulmányutakat szervezünk.

 

Képzési lehetőségeink:

szakképző iskolában: asztalos, kereskedelmi értékesítő, szakács

szakiskolában: asztalos, élelmiszer eladó, kerti munkás, szakács