Készségfejlesztő iskolai nevelés-oktatás

Készségfejlesztő iskolai egységünkben az általános iskolai tanulmányok folytatásaként az értelmileg akadályozott tanulók nevelését, oktatását végezzük 2 + 2 évfolyamos oktatási/képzési szerkezet szerint. (sajátos nevelési igényű tanulók oktatása speciális kerettantervi követelményekkel, szegregált szervezeti formában, szakértői szakvéleményben meghatározott F71 BNO kóddal)

A 9-10. évfolyamon a tanulók alapvetően közismereti tantárgyakat tanulnak alapkészségeik megszilárdítására, de megkezdődik számukra a szakmai képzés előkészítése is.

11-12. évfolyamon jórészt a tanulók szakmai modulokból álló gyakorlati képzése zajlik, ahol az egyes szakmák alapvető munkafolyamatainak elsajátítására van lehetőség. A 12. évfolyam sikeres elvégzésével a tanulók záróvizsgát tesznek, melynek eredményéről bizonyítványt kapnak.

A moduláris szakmai képzés (11-12. évfolyam) a 4 évfolyam elvégzése után folytatható újabb szakmai modulokat tartalmazó szakmai program elvégzésével a törvényben meghatározott életkorig.

A szervezeti egység sajátossága, hogy a tanulók egyéni bánásmódban részesülnek az egyéni tanulási tempó biztosításával, a speciális szükségletek, gondozási igények figyelembevételével.

A nevelés-oktatás célja, hogy

  • az ismeretnyújtáson túl a tanulók önállóságát növeljük, az egyedül,  felügyelet és segítség mellett végzett tevékenységeket erősítsük,

a tanulókat alapvető életvezetési ismeretek, egyszerűbb munkafolyamatok betanításával hozzásegítsük életkezdésükhöz, munkába állásukhoz, ezáltal erősítsük a társadalomba való integrációjukat, önálló életvitelüket, lehetővé téve a felnőtt sérülteket foglalkoztató intézményekben (lakóotthon, integrált-, vagy védett munkahely) történő elhelyezkedésüket.