Fejlesztő iskolai nevelés-oktatás

A fejlesztő iskolai csoportokban súlyosan halmozott fogyatékos gyermekek komplex fejlesztését biztosítjuk.

Felvételi követelmény: a Pedagógiai Szakszolgálatok szakértői véleményében megjelölt BNO F72 kód. Felvételkor meghatározó az iskola technikai és személyi feltételrendszere.

A fejlesztő iskolai nevelés-oktatás igazodik a mindenkori tanév rendjéhez, s heti 20 órás fejlesztő foglalkozás keretében  valósul meg évfolyamokra való tagolódás nélkül.

A maximum 6 fős csoportok munkáját gyógypedagógusok vezetik gyógypedagógiai asszisztensek segítségével, egyéni fejlesztési szükségletek esetén konduktorok, logopédusok együttműködésével.

A fejlesztő iskolai nevelés-oktatás legfontosabb célja a gyermekek életminőségének javítása, az elérhető legnagyobb önállóság megteremtése, az érzelmi és szociális nevelés, a kommunikáció fejlesztése.

Eredményes munkánkhoz különböző terápiák alkalmazását szorgalmazzuk.

Mozgásfejlesztés

 

Mozgásfejlesztés során törekszünk a gyermekek életminőségének javítására,  (testséma kialakulásának elősegítésével, a mozgásszervrendszer optimális működésének biztosításával, a károsodott tartási és mozgási funkciók korrekciójával, kompenzációjával), állapotromlásának megelőzésére (önálló cselekvés ösztönzésével), szenzomotoros területen kialakult fejlődési elmaradásának pótlására (célzott ingerléssel, passzív mozgatással és facilitált mozgások kiváltásával, önindított mozgások ösztönzésével). Mindemellett fontosnak tartjuk a kézhasználat, manipuláció, kommunikáció motoros feltételeinek javítását. 

Meseterápia

 

A meseterápiás foglalkozások elsősorban a gyermekek személyiségfejlesztését szolgálja leginkább állatmesék és tündérmesék feldolgozásával. 

Az állatmesék rövid csattanós történetek, melyek fejlesztik az erkölcsi érzéket, bátorságnövelők, énerősítők, segítik az érzelmek átélését és felismerését, mások megértésére és gyors belátásra nevelnek, oldják a félelmet és a szorongást, örömforrást nyújtanak.

A tündérmesék olyan viselkedésmintákat közvetítenek, amik élethelyzetekhez, nevelési helyzetekhez illeszthető, személyiségfejlesztő, felhasználható a testtudat kialakítására, fejlesztésére, érzékszervek élesítésére, többcsatornás érzéki tapasztalás megélésére.

A mesék feldolgozása változatos módszerekkel történik: mesélés, mesehallgatás, bábozás, papírszínház, diavetítés.

Kutya/miniló terápia

 

Az állatterápiás foglalkozások fő eleme az állattal való együtt dolgozás, együttműködés. Az állatok jelenléte, a velük végzett speciális tevékenység lehetőséget biztosít a gyermekek még komplexebb gyógypedagógiai fejlesztésére akár mozgásfejlesztésen, beszédindításon, kommunikációs készségfejlesztésen, akár alapvető ismeretszerzésen keresztül.