Középiskolai nevelés-oktatás

a

Középiskolai tagozatunkra azokat az ép intellektusú és sajátos nevelési igényű tanulókat várjuk, akik a tanulmányaik végeztével OKJ-s bizonyítványt nyújtó szakképesítés, rész-szakképesítés megszerzését célozzák meg.

 

A nevelés-oktatás célja, hogy a tanulók a közismeretei tárgyak tanulása mellett elméleti és főképpen gyakorlati ismereteket szerezzenek iskolai és gyakorlóhelyi tanulmányok során, ezáltal sajátítsák el azokat a szükséges kompetenciákat, amelyek az eredményes pályaválasztáshoz és a munkaerő-piaci alkalmazkodás kialakításához szükségesek. Elsődleges célunk, hogy a tanulmányaik befejeztével a fiatalok eredményes szakmai vizsgát tegyenek a választott szakmában és piacképes tudásukkal helyt álljanak a munka világában.

A képzés szerkezeti felépítése:

 

1) szakközépiskolai nevelés-oktatás

  • szakképesítést nyújtó 3 éves szakmai képzés

 

2) szakiskolai nevelés-oktatás

  • szakképesítést nyújtó 1+4 éves szakmai képzés
  • rész-szakképesítést adó 1+2 éves szakmai képzés

A középiskolai szakmai képzésekre való bejutás alapvető feltétele a választott szakmához előírt egészségügyi szakmai alkalmasság.

 

Szakképesítés megszerzésére irányuló képzéseink során a tanulók a 9. évfolyam második félévében szintvizsgát tesznek, melynek sikeres teljesítésével jogosultságot szereznek külső gyakorlóhelyeken történő gyakorlati képzésre. A gyakorlóhelyeken tanulóinkat tanulószerződéssel foglalkoztatják. A képzés további évfolyamain a tanulók a tanulmányaikat heti váltásban az iskolában (elmélet) és a gyakorlóhelyen (gyakorlat) folytatják.

 

A szakiskolai tanulmányok első évfolyama előkészítő évfolyamnak minősül, mely évfolyamon elsősorban közismereti tárgyak oktatására kerül sor szakmai alapozás mellett. A szakmai képzések komplex szakmai vizsgával zárulnak, ahol a vizsgázók elméleti és gyakorlati tudásukról adnak számot független szakmai vizsgabizottság előtt.Az idegen nyelvi kommunikáció elősegítése érdekében külföldi szakmai tanulmányutakat szervezünk.

 

Jelenleg oktatott szakmáink:

szakközépiskolában: szakács

szakiskolában: szakács, asztalos, kerti munkás, élelmiszer-, vegyiáru eladó