Készségfejlesztő iskolai nevelés-oktatás

a

Tagozatunkon azok az értelmileg akadályozott tanulók tanulnak, akik a Szakértői Bizottságok szakvéleményei alapján F71-es BNO kóddal rendelkeznek.

 

A tanulók az osztályainkban saját tanulási tempójukban haladnak,a speciális nevelési szükségletre, és a különleges gondozási igényre építve, egyéni bánásmódban részesülnek.

 

A gyerekek tanórán kívül a Szakértői Bizottság által előírt egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs fejlesztésben, gyógytestnevelésben, logopédiai ellátásban, illetve mozgásfejlesztésben részesülnek.

 

Tanulóinkat igyekszünk minél több közösségi rendezvényre, ismeretet gyarapító programra elvinni, hogy kitekintést nyerjenek, megismerkedjenek az őket körülvevő világgal.

A nevelés-oktatás célja, hogy

  • az ismeretnyújtáson túl a tanulók önállóságát növeljük, az egyedül,  felügyelet és segítség mellett végzett tevékenységeket erősítsük,
  • a tanulókat alapvető életvezetési ismeretek, egyszerűbb munkafolyamatok betanításával hozzásegítsük életkezdésükhöz,        munkába állásukhoz, ezáltal erősítsük a társadalomba való     integrációjukat, önálló életvitelüket, lehetővé téve a felnőtt sérülteket foglalkoztató intézményekben (lakóotthon, integrált-, vagy védett munkahely) történő elhelyezkedésüket.

A tagozati nevelés-oktatás működési szerkezete:

  • alsó tagozatos összevont osztály
  • felső tagozatos összevont osztály
  • szakmai előkészítő (9-10. évfolyam) osztályok
  • szakmai képzést adó (11-12.évfolyam) osztályok

 

Az alsó tagozatos osztályban játékosan igyekszünk fejleszteni a gyermekek készségeit. A tanítás elsősorban szemléltető-cselekedtető módszerekkel történik, ami a tapasztalatszerzést, a tanulást a mindennapi élet szempontjából jelentőséggel bíró helyzetekbe ágyazottan biztosítja.

 

felső tagozaton a hangsúlyt az iskolai készségek (olvasás, számolás) mellett a praktikus ismeretek közvetítésére, a közvetlen és tágabb környezetben való tájékozódás képességének, a kommunikációs és szocializációs képességek, önellátására való készségek elemeinek fejlesztésére helyezzük.

 

Az előkészítő osztályokban a tanulók magas óraszámban tanulnak közismereti tárgyakat, és számukra már megkezdődik a szakmai előkészítés.

 

szakmai képzés évfolyamain a tanulók leginkább az egyes szakmák alapvető munkafolyamatait sajátítják el. A képzés elméleti és gyakorlati vizsgával zárul, ahol a tanulók vizsgabizonyítványt kapnak. A bizonyítvány szöveges minősítést ad a vizsga eredményéről.

 

Tanulóink számára egymás után akár 3 szakma elvégzése is lehetséges forgó rendszer szerint.