Iskolahívogató

Tisztelt Szülők!

A 2021/2022. tanévre szóló beiskolázás előzeteseként szeretnénk Önöket tájékoztatni a Salkaházi Sára Katolikus Iskola tanulási/továbbtanulási lehetőségeiről.

Az intézmény többcélú feladatellátásából adódóan több osztálytípusban várja a leendő 1. és 9. évfolyamos gyermekek, tanulók jelentkezését.

Általános iskolai egységünkben 3 típusú osztályban tervezzük a tanulók nevelését, oktatását:

  • katolikus első osztályban
  • tanulásban akadályozottak első osztályában
  • értelmileg akadályozottak első osztályában

 

Középiskolai részlegünkben a 8. évfolyamot végzett, illetve másodszakmát választó fiatalok szakmai képzését kínáljuk:

  • szakképző iskola 9. évfolyamán

(3 éves közismereti/szakmai képzés, szakmajegyzék szerinti szakképesítés)

 

  • szakiskola 9. évfolyamán

(1+4 éves közismereti/szakmai képzés, szakmajegyzék szerinti szakképesítés)

(1+2 éves közismereti/szakmai képzés, szakmajegyzék szerinti részszakképesítés)

 

  • készségfejlesztő iskola 9. évfolyamán

(2+2 éves közismereti/gyakorlati képzés, szakmai bizonyítvány)

Pedagógiai munkánkról, az oktatás/képzés részleteiről részletesen olvashatnak az iskola Pedagógiai Programjában.

Iskolánk, oktatásunk, tárgyi feltételeink közvetlen megismerése céljából nyílt napokat, iskolaelőkészítő foglalkozásokat terveztünk, melyek a járványügyi helyzet miatt elmaradnak.

Tekintettel arra, hogy a helyzet nem engedi a személyes látogatást, így szívesen állunk rendelkezésükre telefonos segítség, tájékoztatás útján.

Miért a Salkaházi?

 

Mert sokrétű oktatásával igazodik a tanulók egyéni képességszintjéhez;

különböző osztálytípusok működtetésével,

eltérő tantervek alkalmazásával,

a pedagógusok széleskörű szakmai végzettségével, tapasztalatával,

nevelő-oktatató munkát segítők alkalmazásával.

Mert tárgyi feltételeivel, folyamatos intézményfejlesztésével megteremti az optimális oktatási/képzési feltételeket;

szakmai ellátmányok biztosításával,

folyamatos karbantartási, felújítási munkálataival,

rendszeres eszközbeszerzéseivel,

tanműhelyek (tankonyha, tanbolt, tankert), fejlesztő termek és eszközök használatával.

Mert a hosszantartó tanulás lehetőségét nyújtja;

az általános iskola és középiskola egymásra épülésének lehetőségével, egységben történő kezelésével.

Mert széles körben ápol szakmai kapcsolatokat;

szakértői bizottságokkal,

duális képzőhelyekkel,

társintézményekkel.

Mert az oktatáson felül kiemelt figyelmet fordít a tanulók személyiségfejlesztésére, közösségépítő attitűdjére;

iskolai és iskolán kívüli szabadidős tevékenységek,

hagyományőrző-, hitéleti-, jelesnapi, kulturális programok,

ünnepek, emléknapok szervezésével.

Mert elősegíti a tanulók képességkibontakoztatását, felzárkóztatását;

differenciált oktatás biztosításával,

szabadon tervezhető tantárgyak óratervbe állításával,

speciális ellátások (fejlesztő-, terápiás-, felzárkóztató foglalkozások) kínálatával,

szakkörök működtetésével,

versenyekre való felkészítésével,

öntevékeny foglalkozások (újságszerkesztés, kézművesség) szervezésével.

Mert nagy hangsúlyt fektet a tanulók szociális hátterének, hátrányos helyzetének megismerésére, kezelésére;

szakemberek alkalmazásával,

speciális intézményekkel való kapcsolattartásával,

érzékenyítő programok szervezésével.