Iskolahívogató

Tisztelt Szülők!

A 2021/2022. tanévre szóló beiskolázás előzeteseként szeretnénk Önöket tájékoztatni a Salkaházi Sára Katolikus Iskola tanulási/továbbtanulási lehetőségeiről.

Az intézmény többcélú feladatellátásából adódóan több osztálytípusban várja a leendő 1. és 9. évfolyamos gyermekek, tanulók jelentkezését.

Általános iskolai egységünkben 3 típusú osztályban tervezzük a tanulók nevelését, oktatását:

  • katolikus első osztályban,
  • tanulásban akadályozottak első osztályában,
  • értelmileg akadályozottak első osztályában.

Középiskolai részlegünkben a 8. évfolyamot végzett, illetve másodszakmát választó fiatalok szakmai képzését kínáljuk.:

  • szakképző iskola 9. évfolyamán

(3 éves közismereti/szakmai képzés, szakmajegyzék szerinti szakképesítés),

  • szakiskola 9. évfolyamán

(1+4 éves közismereti/szakmai képzés, szakmajegyzék szerinti szakképesítés),

(1+2 éves közismereti/szakmai képzés, szakmajegyzék szerinti részszakképesítés),

  • készségfejlesztő iskola 9. évfolyamán

(2+2 éves közismereti/gyakorlati képzés, szakmai bizonyítvány)

Pedagógiai munkánkról, az oktatás/képzés részleteiről részletesen olvashatnak az iskola Pedagógiai Programjában.

Iskolánk, oktatásunk, tárgyi feltételeink közvetlen megismerése céljából nyílt napokat szervezünk, iskolaelőkészítő foglalkozásokat szervezünk.

Nyílt napok

Iskolaelőkészítő foglalkozás

2020. október 14.

2020. november 11.

2020. november 25.

2020. december 9.

2021. január 13.

2021. február 10.

8.55 – 10.30

8.55 – 10.30

9.00 – 11.00 (8. évfolyamosoknak)

8.55 – 10.30

8.55 – 10.30

8.55 – 10.30

2021. február 10.          16.00

2021. február 24.          16.00

2021. március 10.          16.00

2021. március 24.         16.00

A fenti időpontok intézményi munkatervünkben meghirdetett lehetőségek, azonban a  járványügyi helyzetre való tekintettel a meghirdetett programokat kizárólagosan telefonos egyeztetés alapján  biztosítjuk.Egyeztetési lehetőség: a 415 1046, vagy a 414 0123 telefonszámon.

A részvétel esetén mindenképp kérjük az iskola járványügyi intézkedéseinek betartását, melynek legfontosabb elemei a következők:

  • Belépni csak egészségesen, járványügyi nyilatkozattal, hőmérőzés mellett lehet.
  • Belépéskor és a bent tartózkodás ideje alatt a maszk használata kötelező.
  • Az intézmény bejárása során, az óralátogatások alkalmával a távolságtartás kötelező, a tárgyak, eszközök, berendezések érintése nem megengedett.
  • A nyílt napon csak szülő vehet részt, kizárólagosan tanulónként egy szülő képviseletében.

Amennyiben a helyzet nem engedi a személyes látogatást, úgy szívesen állunk rendelkezésükre telefonos segítség, tájékoztatás útján.

Miért a Salkaházi?

 

Mert sokrétű oktatásával igazodik a tanulók egyéni képességszintjéhez;

különböző osztálytípusok működtetésével,

eltérő tantervek alkalmazásával,

a pedagógusok széleskörű szakmai végzettségével, tapasztalatával,

nevelő-oktatató munkát segítők alkalmazásával.

Mert tárgyi feltételeivel, folyamatos intézményfejlesztésével megteremti az optimális oktatási/képzési feltételeket;

szakmai ellátmányok biztosításával,

folyamatos karbantartási, felújítási munkálataival,

rendszeres eszközbeszerzéseivel,

tanműhelyek (tankonyha, tanbolt, tankert), fejlesztő termek és eszközök használatával.

Mert a hosszantartó tanulás lehetőségét nyújtja;

az általános iskola és középiskola egymásra épülésének lehetőségével, egységben történő kezelésével.

Mert széles körben ápol szakmai kapcsolatokat;

szakértői bizottságokkal,

duális képzőhelyekkel,

társintézményekkel.

Mert az oktatáson felül kiemelt figyelmet fordít a tanulók személyiségfejlesztésére, közösségépítő attitűdjére;

iskolai és iskolán kívüli szabadidős tevékenységek,

hagyományőrző-, hitéleti-, jelesnapi, kulturális programok,

ünnepek, emléknapok szervezésével.

Mert elősegíti a tanulók képességkibontakoztatását, felzárkóztatását;

differenciált oktatás biztosításával,

szabadon tervezhető tantárgyak óratervbe állításával,

speciális ellátások (fejlesztő-, terápiás-, felzárkóztató foglalkozások) kínálatával,

szakkörök működtetésével,

versenyekre való felkészítésével,

öntevékeny foglalkozások (újságszerkesztés, kézművesség) szervezésével.

Mert nagy hangsúlyt fektet a tanulók szociális hátterének, hátrányos helyzetének megismerésére, kezelésére;

szakemberek alkalmazásával,

speciális intézményekkel való kapcsolattartásával,

érzékenyítő programok szervezésével.