Fejlesztő iskolai nevelés-oktatás

a

Az intézményünkben működő fejlesztő iskolai csoportjainkba súlyosan halmozottan fogyatékos gyermekeket, fiatalokat várunk.

 

A felvétel feltétele, hogy az értelmi akadályozottság a súlyos, halmozott fogyatékosság megállapításakor meghatározónak bizonyuljon. A fejlesztő iskolai csoportok munkája igazodik a mindenkori tanév rendjéhez, ám évfolyamokra nem tagolódik.

 

Csoportjaink kialakításánál elsődleges szempontunk, hogy a gyermekek, fiatalok az elért fejlődési szintek alapján a számukra lehető leghomogénebb csoportba kerülhessenek.

 

A csoportjaink maximális létszáma hat fő. A csoportokat gyógypedagógusok vezetik gyógypedagógiai asszisztensek segítségével. A munkában egyéni fejlesztésekkel aktív szerepet vállalnak konduktorok és mozgásfejlesztő pedagógusok.

Gyógypedagógiai munkánk legfontosabb célja a gyermekek, fiatalok életminőségének a javítása, az elérhető legnagyobb önállóság megteremtése.

 

Fontosnak gondoljuk az érzelmi és szociális nevelést a gyermekek, fiatalok mindennapos ellátása során. Kiemelt figyelmet kap a kommunikáció fejlesztés a komplex gyógypedagógiai fejlesztésben.

 

Eredményes munkánkhoz különböző terápiák alkalmazását szorgalmazzuk.

Mozgásfejlesztés

A mozgásfejlesztés elsődleges célja az életminőség javítása, ezen belül a tanulók testsémája kialakulásának elősegítése, a mozgásszervrendszer optimális működésének biztosítása, a károsodott tartási és mozgási funkciók korrekciója, kompenzációja, az állapotromlás megelőzése, a mozgás örömének átélése és az önálló cselekvés ösztönzése.

 

Szenzomotoros területen kialakult fejlődési elmaradások pótlása célzott ingerléssel, passzív mozgatással (mozgásérzékelés) és facilitált mozgások kiváltásával, az önindította mozgások ösztönzésével, a testkép, testséma kialakítása és fejlesztése. Mozgásfejlődés elősegítése a fiziológiás mozgássor szem előtt tartásával. Kézhasználat, manipuláció motoros feltételeinek javítása, kialakítása és fejlesztése. Kommunikáció motoros feltételeinek javítása, kialakítása és fejlesztése.

 

Meseterápia

2018/2019-es tanévtől gyermekeink, fiataljaink heti egy alkalommal meseterápiás foglalkozáson vehetnek részt.

 

Kutyaterápia

A foglalkozások fő szempontja az állattal való együtt dolgozás, együttműködés. A kutyák jelenléte a csoportban lehetőséget biztosít számunkra arra, hogy még komplexebb gyógypedagógiai munkát végezhessünk a ránk bízott gyermekek, fiatalok nevelése során.