Általános iskolai nevelés-oktatás

Általános iskolai tagozatunkon ép intellektusú és sajátos nevelési igényű tanulókat látunk el 8 évfolyamon. Az általános iskolai tagozat sajátossága, hogy ép intellektusú gyermekek számára katolikus osztályokat indít, ahol a tanulók oktatását keresztény szellemben látja el, keresztény hagyományok ápolásával. Ezen osztályok számára a hittanórák száma: heti 2 óra.

 

Az általános iskolai nevelés – oktatás célja:

  • a tanulók alapműveltségének kialakítása,
  • a továbbtanuláshoz szükséges képességek és készségek kialakítása, fejlesztése,
  • a tanulók mindennapi életben való tájékozódási képességének kialakítása,
  • az egyéni képességekhez mért fejlődés biztosítása,
  • a keresztény erkölcsi és szellemi nevelés, a katolikus hitelvek szerinti életvitel kialakítása.

Az általános iskolai nevelő-oktató munka három főbb szakasza:

  • Az írás- olvasás alapjainak megtanítása.
  • A megszerzett ismeretek megerősítése, továbbfejlesztése, a tanulás tanítása.
  • A pályaválasztás megsegítése, az önálló ismeretszerzésre, önálló gondolkodásra való nevelés.

 

Általános iskolai tanulóinknak széles körben biztosítunk szabadidős programokat, melyekkel segítjük az iskolai hagyományok megismerését, ápolását, a kiemelt képességek kibontakozását, a tanulók szórakozását, s nem utolsó sorban a tanulók szocializációját.