Aktuális információk

Figyelem! 
Kormányzati intézkedés alapján március 16-tól a tanulók nem látogathatják az intézményt.
Az oktatás ettől a naptól kezdve tantermen kívüli digitális munkarend szerint történik.

 

Tájékoztató a digitális munkarendről

 

Az intézmény a digitális munkarend szerinti oktatást több formában igyekszik megvalósítani.

 

Hivatalos formában:

 

az e-napló alapját képező KRÉTA rendszerben,

az intézmény honlapjára feltöltött „digitális tananyag”” mappa alkalmazásával.

 

Kiegészítő csatornákon keresztül:

 

e-mailes levelezések útján,

facebook csoportok létrehozásán keresztül,

egyéb online felületek használatával.

 

A technikai háttérrel nem rendelkezők számára a tananyagot előzetes egyeztetés szerint az iskola a portára történő elhelyezéssel biztosítja.

 

Az oktatásban nagyon fontos a szülők felvilágosító, „oktató” és ellenőrző szerepe, hogy a tanulókban tudatosítsák; az iskola sajátságos módon ugyan, de működik. Ebben a folyamatban szükséges a megküldött tananyagok napi szintű feldolgozása, a kért feladatok határidőre történő visszaküldése, hiszen a tanév csak így lehet eredményes mindenki számára.

 

Az iskola minden nap 8.00-13.00 óra között vezetői ügyeletet tart.

 

Fontos! 
Az iskolabezárás miatt a tervezett iskolaelőkészítő foglalkozások elmaradnak.
A terembérlések a következő intézkedésig  szünetelnek.
A jelenlegi ebédigényeket az iskola automatikusan lemondta, így ezzel a szülőknek nincs dolga. 

Beiratkozás

2020. április

Hatalmas lendülettel épül iskolánk egyik épülete, mely teljes körű felújításával új színfoltja lesz nevelő-oktató munkánknak a 2020/2021. tanévtől.

                MEGHÍVÓ

Tisztelt Érdeklődők!

 

A Salkaházi Sára Katolikus Általános Iskola, Szakközépiskola, Szakiskola,

Készségfejlesztő Iskola és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola

a 2019/2020-as tanév során a következő időpontokban

NYÍLT NAPOKAT, illetve ISKOLAELŐKÉSZÍTŐ FOGLALKOZÁSOKAT tart,

melyek keretében bemutató órákon vehetnek részt, megismerhetik az iskola környezetét,

annak oktatási, képzési profilját, valamint konzultálhatnak az iskola pedagógusaival,

vezetőivel.

A NYÍLT NAPOK időpontjai a következők:

2019. október 16. 8.55-10.30

2019.november 13. 8.55-10.30

2019. december 11. 9.00-11.00 (pályaorientációs nap)

2020. január 15. 8.55-10.30

2020. február 12. 8.55-10.30

Az ISKOLAELŐKÉSZÍTŐ FOGLALKOZÁSOK időpontjai:

2020. február 12. 16.00

2020. február 25. 16.00

2020. március 10. 16.00

2020. március 24. 16.00

2020. április 7. 16.00

Nyílt napjainkra szeretettel várjuk az iskolánk iránt érdeklődő leendő elsősöket,

középiskolásokat, s szüleiket az általános iskola, a szakközépiskola, a szakiskola,

illetve a készségfejlesztő iskola osztályainak bemutató óráira, foglalkozásaira.

Előzetes bejelentkezését (414 0123, 415 1046) előre is köszönjük.

     

AKTUÁLIS ÉTLAP: http://www.salkahazi.hu/wp-content/uploads/2019/09/ÉTLAP40.pdf

 

Tájékoztató az étkeztetési támogatás igénybevételéhez

 

A 2019/2020. tanévtől minden szülőnek/gondviselőnek/törvényes képviselőnek nyilatkoznia kell a 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 8. számú melléklete szerinti nyilatkozat kitöltésével a normatív támogatási feltétel fennállásáról.
A nyilatkozathoz a szakértői vélemény kivételével le kell adni a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatot, illetve a nevelésbe vételről, utógondozói ellátásról szóló nyilatkozatot: 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 9. számú melléklete.

  1. sz. melléklet http://www.salkahazi.hu/wp-content/uploads/2019/08/8-melléklet.pdf
  2. sz. melléklet http://www.salkahazi.hu/wp-content/uploads/2019/08/9.melleklet_ingyenes_gyermeketkeztetes.pdf

 

Normatív 50% támogatás igényelhető

   – Sajátos nevelési igényű

   – Tartós beteg

   – 3 vagy több gyerekes családban élő tanuló esetén

 

Normatív 100% támogatás igényelhető

– Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az általános iskola 1-8. évfolyamán tanuló (vagy ilyen életkorú 17+2 év) gyermek után

– Nevelésbe vették vagy utógondozói ellátásban részesül

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy az étkeztetést az INGYENESEN ÉTKEZŐKNEK is

minden hónapban MEG KELL RENDELNI

(Ellenkező esetben étkeztetést biztosítani nem áll módunkban.)

hiányzása esetén LE KELL MONDANI.   Tel: 414 0123

megrendelő http://www.salkahazi.hu/wp-content/uploads/2019/08/igénylőlap.docx

 

Átutalási lehetőség

 

Az étkeztetés ellenértékét átutalással is ki lehet egyenlíteni intézményünkben.
Amennyiben átutalásos fizetést választanak, úgy a „nyilatkozat  átutaláshoz” c. nyomtatványt kitölteni, és azt az iskola titkárságán leadni szíveskedjenek.

Szeretnénk felhívni a figyelmüket a következőkre:

– Átutalásnál minden esetben szíveskedjenek feltüntetni a gyermek nevét, és a számla sorszámát.

– Kérjük a pontos összeg átutalását. (Nem kell kerekíteni.)

– Az átutalást kérjük a kiállított számlán lévő fizetési határidőig teljesíteni.

– Amennyiben nem kívánják az étkezést tovább igénybe venni, vagy másik étkezési típust választanak, kérjük, ilyen irányú igényüket 15-ig – a következő havi számla kiállításáig – jelezzék.

nyilatkozat átutaláshoz http://www.salkahazi.hu/wp-content/uploads/2019/08/nyilatkozat-átutaláshoz.docx

 

 FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJAK 2019. szeptember 01-től

                                      nincs támogatás                              50% normatív támogatás 

Ebéd                                  491 Ft                                                           246 Ft

2x-i (RE; EU)                     575 Ft                                                           288 Ft

3x-i (REU)                         659 Ft                                                           330 Ft

 

Étkezés befizetési időpontok a 2019/2020. tanévben 

Befizetés a megjelölt napokon  

szülőknek: 7:30 – 9:00 valamint 14:00 – 15:30 között 

tanulóknak: óraközi szünetekben. 

Pótbefizetés: CSAK 7:30 – 9:00 óra között 

Befizetési időszak Befizetés időpontja Pótbefizetés
2019. október 2019. szeptember 10. 2019. szeptember 17. 2019. szeptember 24.
2019. november 2019. október 08. 2019. október 15. 2019. október 22.
2019. december 2019. november 12. 2019. november 19. 2019. november 26.
2020. január 2019. december 10. 2019. december 17. ——-
2020. február 2020. január 14. 2020. január 21. 2020. január 28
2020. március 2020. február 11. 2020. február 18. 2020. február 25.
2020. április 2020. március 10. 2020. március 17. 2020. március 24.
2020. május 2020. április 07. 2020. április 21. 2020. április 28.
2020. június 2020. május 12. 2020. május 19. 2020. május 26.

 

 

 

Kérjük a befizetési időpontok betartását.

A megjelölt napokon lehet az ingyenes étkeztetés megrendeléséhez is a kitöltött nyomtatványt leadni.

 

Amennyiben az étkezést nem fizetik be,
az ingyenes étkezést nem rendelik
meg,
ÉTKEZÉST BIZTOSÍTANI NEM ÁLL MÓDUNKBAN!!!!